U Vranju održan inicijativni sasatanak za formiranje socijalno-ekonomskog saveta

 

Nevladina organizacija Romski centar za demokratiju (RCD) je zagovornik za formiranje Socijalno-ekonomskog saveta na teritoriji grada Vranja,  u kome će pored Lokalne samouprave učestvovati Savez samostalnih sindikata Srbije u Vranju, privredna, javna preduzeća i ustanove i privatni preduzetnici.

 Inače, socijalno-ekonomski savet se osniva u cilju uspostavljanja i razvoja socijalnog dijaloga u pitanjima od značaja za ostvarivanje ekonomskih i socijalnih sloboda i prava čoveka, materijalnog, socijalnog i ekonomskog položaja zaposlenih i poslodavaca i uslova njihovog života i rada, razvoja kulture pregovaranja, podsticanja mirnog rešavanja kolektivnih radnih sporova, razvoja demokratije i izdavanja časopisa, brošura i drugih publikacija iz delokruga svog rada.

Ivana Stošić, predsednica Upravnog odbora RCD rekla je zadovoljna što su Lokalna samouprava i Savez samostalnih sindikata u Vranju iskazali  spremnost da se formira Socijalno-ekonomski savet na teritoriji grada koji će pre svega doneti benefite zaposlenima, preduzetnicima, preduzećima, predstavnicima sindikata ali i lokalnoj samoupravi:

“U Srbiji je u proteklih godinu dana formiran 21 Socijalno-ekonomski savet ali mnogi od njih su samo “mrtvo slovo na papiru”, što mi ne želimo.  Mogu da izdvojim dva grada gde Socijalno-ekonomski savet dobro funkcioniše. To su Subotica i Užice. Već smo obezbedili organizovanje studijske posete Užicu gde ćemo se upoznati sa načinom funkcionisanja Socijalno-ekonomskog saveta. Nakon toga ćemo po uzoru na njih edukovati ljude u Vranju kako da  se formira Socijalno-ekonomski savet  i na koji način će on funkcionisati a da to bude u interesu Lokalne samouprave, sindikata i predstavnika poslodavaca”, kaže Stošićeva.

Predsednica i potpredsednik Saveza samostalnih sindikata za grad Vranje, Ružica Stošić i Miodrag Trajković podsetili su da je Zakon o formiranju Socijalno-ekonomskog saveta usvojen 2004. godine. U njemu se predviđa da Socijalno-ekonomski savet razmatra pitanja, razvoja i unapređivanja kolektivnog pregovaranja, uticaja ekonomske politike i mera za njeno sprovođenje na socijalni razvoj i stabilnost, politike zapošljavanja, politike zarada i cena, konkurencije i produktivnosti, privatizacije i druga pitanja strukturnog prilagođavanja, zaštite radne i životne sredine, obrazovanja i profesionalne obuke, zdravstvene i socijalne zaštite i sigurnosti, demografskih kretanja i druga pitanja u skladu sa aktima Socijalno-ekonomskog saveta. Socijalno-ekonomski savet zauzima stavove o pitanjima koja razmatra i dostavlja ih Vladi.

Ružica Stošić, predsednica Saveza samostalnih sindikata u Vranju, kaže  za Koaliciju za transparentnost juga Srbije (KTJS), da je zadovoljna sastankom:

“Mi godinama unazad pokušavamo kod gradskih vlasti da izdejstvujemo formiranje Socijalno-ekonomskog saveta, tako da mi je drago što smo imali sastanik sa predstavnicima grada.  Sigurna sam da smo napravili prvi korak ka njegovom formiranju.  Ovo telo nije važno samo za radnike već je značajno i za poslodavce jer se u okvoru saveta razmatra problematika vezana za rad i samih poslodavaca,  uslove rada i za kolektivno pregovaranje kada je reč o radnicima. Zato sam mišljenja da Socijalno-ekonomski savet treba da u što kraćem roku formiramo”, reči su Stošićeve

Danijela Milosavljević, ćlanica gradskog veća za socijalnu politiku i lokalnu upravu i Nebojša Zupančić gradski većnik za privredu, ekonomiju i preduzetništvo prepoznali su značaj formiranja Socijalno-ekonomskog saveta  još pre nekoliko godina. Sada iskazuju i spremnost da se ovo telo formira i na teritoriji grada Vranja:

“Mislim da ćemo uspeti da formiramo Socijalno-ekonomski savet. Sada očekujemo da vidimo kako će poslodavci reagovati na ovu našu priču, ali mislim da je i njima u interesu da se formira jedno ovakvo telo koje će da reguliše mnoge oblasti iz dela privrede”, kaže Milosavljevićeva.

Većnik Nebojša Zupančić je kazao da je potrebno što pre kontaktirati poslodavce, kako bi u Užicu prisustvovali i oni gde će čuti iskustva o funkcionisanju  Socijalno-ekonomskog saveta.

Prvi korak ka formiranju Socijalno-ekonomskog saveta je napravljen u Vranju. Naredne godine predstoji edukacija i konačno funkcionisanje ovog tela značajnog i za Grad, Sindikat i poslodavce. RCD će nastaviti da bude važna karika ovog projekta sve dok  Socijalno-ekonomski savet ne zaživi u Vranju.

 

 

Ovaj tekst urađen je uz podršku Olof Palme International Center. Stavovi izneti u ovom tekstu ne moraju nužno odražavati stavove Olof Palme International Center.