sreda, 16 januar 2019 23:53

LAF u Vranju do sredine ove godine – korupcija jedan od ključnih problema koji brine građane Srbije

Napisao/la
Ocenite ovaj članak
(3 glasova)


Do sredine teku
će godine treba očekivati formiranje Lokalnog antikorupcijskog foruma (LAF) u Vranju, nazavisnog tela koje će nadzirati sprovođenje Lokalnog antikorupcijskog plana (LAP) – važne javne politike za borbu protiv korupcije – zaključeno je na konferenciji koju je organizovao USAID Projekat za odgovornu vlast u saradnji sa organizacijom Transparentnost Srbija.

"Nadam se da ćemo sredinom ove godine imati konačno to telo za koje se ja lično, kao i svi mi, zalažemo, zbog bolje, odgovornije i transparentnije vlasti, što je i suština svega", rekao je zamenik gradonačelnika Vranja, Nenad Antić.

Džeklin Vilijams Bridžers, direktorka USAID Projekta za odgovornu vlast, je objasnila da je po istraživanju Centra za slobodne izbore i demokratiju (CeSID) za potrebe ovog projekta, korupcija jedna od ključnih stvari koje brinu državljane Srbije.

"Istraživanje se bavilo percepcijom građana o tome kakvi su napori i aktivnosti na polju borbe protiv korupcije. Videli smo da je jedino što se na tom spisku ključnih problema našlo ispred korupcije bila nezaposlenost i niske zarade", istakla je Vilijams Bridžers.

Ona je dodala da je smanjenje korupcije od ključne važnosti za privredni razvoj Srbije, ali i za njeno pridruživanje Evropskoj uniji.

"Da je korupcija veoma ili izuzetno raširena u Srbiji, navelo je 57 procenata ispitanika, a naše istraživanje je takođe pokazalo da su građani Srbije slabo upoznati sa postojanjem lokalnih antikorupcijskih planova, i svega jedan od 20 ispitanika znao je da ovakvi instrumenti postoje", rekla je Vilijams Bridžers.

Jedan od ključnih aspekata kada se radi o ovoj temi jeste kako se stvari sprovode u praksi, iako postoje i zakoni i podzakonska akta, naglasila je Vilijams Bridžers. Stoga je potrebno da građani, koji su korisnici usluga, budu angažovani, jer – smatra predstavnica USAID – oni na najbolji način mogu da vide da li nešto što je njima potrebno funkcioniše ili ne, i šta lokalna samouprava treba da uradi da popravi to stanje.

Agencija SAD za međunarodni razvoj (USAID), naglasila je Vilijams Bridžers, kroz ovaj projekat podržava napore Vlade Srbije u borbi protiv korupcije i poboljšanju i promovisanju dobre uprave, kako na nacionalnom, tako i lokalnom nivou.

"Mi pružamo tehničku pomoć lokalnim vlastima kako bismo poboljšali primenu i sprovođenje lokalnih planova za borbu protiv korupcije, kako bismo sproveli sisteme zaštite uzbunjivača, povećali transparentnost funkcija vlasti i poboljšali angažovanje građana u procesu donošenja odluka na lokalnom nivou", rekla je direktorka USAID Projekta za odgovornu vlast.

Ona je istakla da se Vranje prepoznaje kao jedan od pionira u razvoju lokalnih antikorupcijskih politika u Srbiji, pošto je ovaj grad LAP izradio još 2015, pre nego što je to postala obaveza lokalnih samouprava po osnovu Akcionog plana za Poglavlje 23.

Vilijams Bridžers je dodala da revizija i finalizacija LAP, po modelu koji je izradila Agencija za borbu protiv korupcije, i formiranje LAF u Vranju, u velikoj meri zavise od aktivnog učešća javnosti u celom procesu, ne samo od lokalne administracije.

"Grad Vranje će sad uskladiti i ojačati postojeći LAP i uspostaviće infrastrukturu koja će moći da podrži efikasno sprovođenje ovog plana. Hteli bismo da pozovemo sve građane i organizacije civilnog društva da uzmu aktivnog učešća i odgovore na javni poziv koji je grad Vranje nedavno objavio, i da učestvuju u radnim grupama za reviziju LAP-a, kao i da daju konstruktivne ideje i predloge kada se taj LAP objavi", rekla je ona.

Vilijams Bridžers je rekla da je Grad Vranje jedan od poštovanih partnera USAID-a, sa kojim je agencija potpisala Memorandum o saradnji novembra 2018.

"Naša saradnja obuhvatiće i podršku većoj transparentnosti lokalne vlasti i poboljšanju učešća građana u planiranju budžeta, a osim toga pružićemo podršku i kod sprovođenja ovog plana za Vranje i uspostavljanju tela za praćenje", podvukla je ona.

Nemanja Nenadić, programski direktor Transparentnosti Srbija, rekao je da je u Srbiji borba protiv korupcije decenijama među prioritetima centralnih i lokalnih vlasti, ali da stanje "nije zadovoljavajuće", ni po pitanju primene već postojećih zakona, ni kada je reč o komunikaciji koja bi trebalo da postoji između organa vlasti, s jedne strane, i onih koji se suočavaju sa korupcijom – građana i privrednika – s druge.

Da stvari idu nabolje može se primetiti i u kontekstu zakonskih rešenja, rekao je Nenadić, jer je, kako je naveo, prošle godine izmenjen Zakon o lokalnoj samoupravi i, između ostalog, sada će svi gradovi i opštine morati da menjaju svoje statute.

Prema njegovim rečima, tako ćemo dobiti situaciju da na lokalnom nivou važe neka bolja pravila od onih koje imamo na nivou cele zemlje, "kad je recimo reč o javnim raspravama o budžetu koje će na lokalnom nivou biti obavezne".

"To je šansa za svaku lokalnu samoupravu da pokaže da može bolje i da otvori tu proceduru prema građanima i tako odagna sumnje da se njihov novac troši na neki pogrešan način ili da su odluke o trošenju tog novca pod nekim koruptivnim uticajima", istakao je Nenadić.

On je dodao da organizacija Transparentnost Srbija ne može biti zadovoljna time što gotovo ni jedna opština nije usvojila antikorupcijski plan u roku koji je definisan strateškim aktom i što je donedavno gotovo polovina gradova i opština u Srbiji bila bez ovih dokumenata. Situacija se, međutim, popravlja, pa Nenadić ističe da postoji neka vrsta "zdrave konkurencije", da ljudi iz lokalnih samouprava žele da budu bolji nego njihovi susedi, da se pokažu pred građanima formiranjem ovih tela i mehanizama za borbu protiv korupcije.

Nenadić je rekao da će koristiti iskustva koja je Vranje imalo do sada u ranijim koracima ka izradi LAP-a.

"Možda se neki pitaju čemu revizija ako Vranje već ima usvojen LAP. Suština je u tome da bi trebalo da se taj proces uradi kako bi na adekvatan način bile obuhvaćene sve one mere koje su prepoznate u modelu LAP-a koje je Agencija za borbu protiv korupcije predložila", istakao je Nenadić.

Rekao je da je "početni, minimalistički" cilj proći kroz sve te mere, ali da to ne znači da ono što je Vranje unelo u sadašnju verziju LAP-a, a što je van tog modela, treba odbaciti.

"Radna grupa bi trebalo da pogleda sve te aktivnosti i da zadrži sve što može da bude neka dodata vrednost", istakao je Nenadić.

Suština i smisao čitavog procesa izrade ovog plana jeste da se ode dalje od onog što je Agencija prepoznala u modelu kao neke opšte stvari koje se primenjuju na svaku lokalnu samoupravu, naglasio je on.

"Ako ne budemo kao krajnji produkt imali i neke dodate aktivnosti, ne bih bio zadovoljan tim procesom, jer sigurno da svaki grad ili opština ima neke svoje vrlo specifične stvari koje su kod njih problem, a drugde možda nisu", objasnio je Nenadić.

On je podsetio da je 22. januar rok za prijavljivanje za predstavnike organizacija civilnog društva i građane koji imaju iskustva u ovoj oblasti, da učestvuju u radnoj grupi koja radi reviziju LAP-a.

"Zašto bi trebalo da se prijavite? Pre svega ukoliko imate ideju o tome da bi određeni problemi koje prepoznajete u Vranju mogli da se reše kroz neke dodatne mere u odnosu na one koje su zapisane u modelu LAP-a koji je publikovala Agencija. Druga stvar je da ispratite kako će taj proces da teče i da date neke konkretne predloge u vezi sa rokovima do kada treba sprovesti pojedine aktivnosti", objasnio je Nenadić.

Prisutne na konferenciji upoznao je sa svojim pređašnjim iskustvom i primerom dobre prakse iz Novog Pazara, sa čijim predstavnicima lokalne samouprave su USAID Projekat za odgovornu vlast i Transparentnost Srbija sarađivali, kao što za to sad imaju priliku u Vranju.

"Same sednice radne grupe koja će raditi reviziju LAP-a treba da budu otvorene. Ukoliko neko od građana ili predstavnika nevladinih organizacija bude zainteresovan za određenu oblast o kojoj se raspravlja tog dana – na primer za javne nabavke, urbanizam ili za rad inspekcijskih službi – imaće priliku da samo tom sastanku prisustvuje i dâ svoje predloge", rekao je Nenadić.

Potom je upoznao javnost sa budućim koracima, rekavši da kada radna grupa bude završila posao revizije LAF-a, predviđeno je da se otvori javna rasprava koja bi trebalo da posluži da se jave i oni koji pre toga eventualno nisu, i da se akt time pročisti i usvoji tako da dobijemo najbolje rešenje.

"Tu neće biti kraj angažovanju ljudi koji ne pripadaju samim strukturama lokalne vlasti, već bi trebalo da se nakon tog procesa revizije LAP-a formira i telo koje će ga pratiti i koje bi trebalo da bude potpuno nezavisno od lokalne administracije čiji rad prati. Verovatno će negde u martu biti sve spremno da se taj proces formiranja tela za praćenje primene LAP-a obavi", podvukao je Nenadić.

Kada se to nezavisno telo nadležno za praćenje LAP-a oformi, a koji će se "verovatno nazvati LAF", tek tad će biti predviđeni i definisani i uslovi za članove tog tela.

"Pre svega su bitni uslovi u pogledu integriteta, a postoje i uslovi koji se tiču nepovezanosti sa samim vlastima, jer u LAF-u ne bi trebalo da bude neko ko pripada strukturama lokalne samouprave", rekao je Nenadić.

Podsetio je Nenadić da je Vranje i ranije "u nekoj određenoj meri" bilo aktivno u antikorupcijskim inicijativama, te da se seća da je pre desetak godina bilo jedan od gradova koje je imalo telo za praćenje primene etičkog kodeksa.

"Poenta je u tome da očigledno postoji spremnost da se radi na ovu temu. Nije uzaludan posao za lokalnu samoupravu da se potrudi i uradi nešto i u vezi sa borbom protiv korupcije, bez obzira na to što, kada je o ovoj temi reč, glavne poluge moći i odgovornosti leže na republičkim organima", zaključio je programski direktor Transparentnosti Srbija.

 

Zamenik gradonačelnika Vranja, Nenad Antić, rekao je da je Grad, potpisivanjem Memoranduma o saradnji sa Agencijom SAD za međunarodni razvoj (USAID) u sklopu realizacije projekta "Projekat za odgovornu vlast", od Agencije i Transparentnosti Srbija dobio svu potrebnu logističku i tehničku pomoć, kao i svo potrebno znanje i iskustvo u njegovoj realizaciji.

"Nadam se da ćemo ovog puta doći do LAF-a. Znate da smo u prethodnom periodu došli do poslednje faze, kada je komisija uputila predlog za izbor članova LAF-a Skupštini grada. Međutim, jedan od kandidata je odustao i ušli smo u vakuum jer smo imali samo dva kandidata za članstvo", rekao je Antić.

 

USAID Projekat za odgovornu vlast udružio se sa organizacijom Transparentnost Srbija kako bi, pored Vranja, pružili tehničku pomoć Raški, Šapcu, Vrnjačkoj Banji i Sjenici, opštinama i gradovima koji su iskazali "rešenost i posvećenost" tome da poboljšaju postojeće ili izrade nove lokalne antikorupcijske planove, kao i da uspostave nezavisna tela za praćenje njihovog sprovođenja.

 

 NENADIĆ: ZAKON O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA JEDAN OD NAJBOLJIH ANTIKORUPCIJSKIH PROPISA

 

Nemanja Nenadić, programski direktor organizacije Transparentnost Srbija, istakao je i da je Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja "veoma bitan i za LAP", jer je jedna od oblasti o kojoj se vodi računa i primena ovog zakona, a "generalno kroz ceo LAP se provlači pitanje transparentnosti rada".

"Ono što ne valja u novom Nacrtu izmena i dopuna Zakona jeste namera da se jedan deo preduzeća u državnom vlasništvu isključi iz primene zakona. Ostalo bi da se zakon odnosi na javna preduzeća, ali ne i na ona koja su organizovana u nekom drugom obliku, kao što su društva sa ograničenom odgovornošću ili akcionarska društva", rekao je Nenadić.

Ta stvar ne valja zato što, prema njegovim rečima, sve veći broj preduzeća menja svojinski oblik, bez obzira što ostaju u državnom vlasništvu.

"Recimo, Železnice nisu više javno preduzeće, već je stvoreno nekoliko posebnih preduzeća koji su organizovani kao akcionarska društva. Brojna su preduzeća koja više ne bi potpadala pod ovaj zakon", objasnio je Nenadić.

Drugi problem je nešto što se ne tiče lokalnog nivoa, a to je da se Narodna banka izuzima iz nadležnosti poverenika jer ne bi više bila moguća žalba, istakao je Nenadić.

"Sa druge strane, taj nacrt zakona sadrži brojne korisne predloge. Recimo oko izrade informatora o radu, proširuje se krug organa koji bi morali da ih rade. Ne možemo, međutim, sabirati te pluseve i minuseve, pa odmeravati. Jednostavno, ne bi smelo da se dopusti da se zakon pokvari, pošto je to jedan od najboljih antikorupcijskih propisa koji je Srbija donela", apostrofirao je Nenadić.

 

Ovaj tekst urađen je uz podršku Olof Palme International Center. Stavovi izneti u ovom tekstu ne moraju nužno odražavati stavove Olof Palme International Center.

Pročitano 1132 puta