ponedeljak, 01 avgust 2022 10:16

Vranje: U toku pripreme za izradu nacrta odluke o budžetu za 2023. godinu

Napisao/la
Ocenite ovaj članak
(1 Glas)

U skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu, Odeljenje za budžet i finansije grada Vranja izradilo je uputstvo za pripremu nacrta odluke o budžetu grada Vranja za 2023. godinu.

Uputstvo sadrži osnovne ekonomske pretpostavke, smernice i parametere na osnovu kojih se izrađuje predlog finansijskog plana za 2023. godinu i naredne dve fiskalne godine.

Direktni korisnici budžeta su odgovorni da uputstvo sa odgovarajućim obrascima dostave indirektnim korisnicima budžeta u svojoj nadležnosti.

Predlog finansijskog plana za budžetsku i naredne dve godine treba dostaviti na propisanim obrascima koji su dostupni na gradskom sajtu www.vranje.org.rs, u delu "Budžet 2023." i u "Odeljenju za budžet i finansije".

Predlog se dostavlja u pisanom obliku, potpisan od strane direktora i overen pečatom.

Predlog mora sadržati pisano obrazloženje za svaku vrstu rashoda sa navedenom pravnom osnovom i izvorom finansiranja, kao i ciljeve i indikatore za svaku programsku aktivnost i projekat.

U skladu sa budžetskim kalendarom, rok za dostavu predloga finansijskih planova je 1. septembar 2022. godine. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za budžet i finansije,  na telefon 017/402309 ili mejl analitikabudzeta@vranje.org.rs.

Takođe, svi korisnici budžetskih sredstava budžeta grada Vranja u obavezi su da izveštaj o učinku programa ostvarenih u toku prvih šest meseci tekuće godine dostave na obracu koji se nalazi na sajtu grada, Odeljenju za budžet i finansije, do 1. septembra 2022, zajedno sa predlogom finansijskog plana za 2023. godinu.

 

Ovaj tekst urađen je uz podršku Olof Palme International Center. Stavovi iznet

Pročitano 199 puta
 
 

Koalicija za transparentnost juga Srbije

Partizanska 9a/9

17500 Vranje

Tel. 017/420-321

email: info@ktjs.rs