sreda, 10 april 2019 20:34

Bojan Kostić: Vranje je na trećem ili četvrtom mestu u Srbiji po transparentnosti budžeta

Napisao/la
Ocenite ovaj članak
(5 glasova)

Postoji mogućnost da svaka lokalna samouprava, pa i na sajtu grada Vranja,  da kada odete u sektor dokumenta u budžetu pronađete sva dokumenta koja se tiču budžeta, unazad od 2012. do 2019. godine, rekao je za televiziju Info puls gradski većnik za budžet i finansije Bojan Kostić.

"Postoji građanski budžet od 2013. godine koji na pojednostavljen način našu budžetsku problematiku i naše budžetske termine prikazuju građanima kroz te građanske budžete, na koji način mi trošimo sredstva. Do kraja januara mi imamo zakonsku obavezu da uradimo građanski budžet za tekuću godinu i da građani kroz njega mogu da se informišu iz kojih sredstava i na koje namene se troši, rekao je Kostić.

"Mi smo bili treća ili četvrta lokalna samouprava u Srbiji  po transparentnosti budžeta i što se tiče budžeta i ostalih procedura. Tu procenu je radila Nezavisna organizacija transparentno. Jednostavno se oni bave time i oni su nam dali to visoko mesto. Mi ćemo sa budžetskim kalkulatorom i portalom, koji će biti otvoren za sve građane, znatno unaprediti taj proces. Kada budu sva testiranja završena mi ćemo pozvati građane da se uključe i da daju svoje mišljenje, da jednsotavno dobiju povratnu informaciju da li jeono što mi radimo u redu ili ne, da li treba nešto da korigujemo. Ne treba se konsultovati javno samo kada dođu izbori, treba se konsultovati u toku celog mandata i da uvek imamo povratnu informaciju, da li nešto radimo dobro ili ne", naglašava većnik.

"Kada se kaže transparentnost, to se u narodu misli da vam neko stoji nad glavom i gleda šta radite. Međutim, transparentnost kao transparentnost je mnogo širi pojam. On obuhvata to da ljudi shvate na koji način funkcioniše sistem. Nije samo dovoljno da se znaju cifre. Građani reba da znaju i na koji način oni mogu da ostvaruju svoja prava. Na koji način funcioniše to da kada neko podnese zahtev za neku građevinsku dozvolu. treba da zna kako ide ta procedura, zašto je potrebno 20 ili 30 dana, na koji šalter treba da se jave, zbog čega im je potreban neki papi... To je prava transparentnost, kada građani znaju na koji način sistem funkcioniše i zbog čeka se traže određeni papiri. Naravno da postoji određena procedura,jer nam se čini suvišna i bespotrebna. Međutim, uvek  moramo da pođemo od toga daza sve postoji neki razlog, zašto postoje neke procedure" ističe Kostić i dodaje:

"Zajedno sa lokalnom poljskom administracijom radimo na tome da sve zahteve, da sve prihode koje ubire lokalna poreska administracija, da za sve prihode  na sajtu grada stavimo uplatne račune, pravnu osnovu, po kojem osnovu naplaćujemo prihode, na kom šalteru treba da se jave, gde mogu da ostvare svoje pravo u koliko se ne slažu sa poreskim rešenjima i da na taj način ljudi znaju na osnovu čega se ubire porez na imovinu. Tada ćemo imati manje problema, u koliko je problem zakon ili neki propis. Onda dođu na javnu raspravi i kažu sa čime se ne slažu" kaže gradski većnik za budžet i finansije.

"Sada, po zakonu, ukoliko ima preko sto potpisa neke građanske inicijative, imamo obavezu da o tome raspravljamo na Skupštini grada o toj inicijativi. Sada Zakonom o lokalnoj samoupravi je i naša obaveza, tako je propisano. Ukoliko građani nisu zadovoljni nekim porezom, nekim taksama, ako neko misli da je ta visina mnogo više nego što oni mogu da plate, svake godine postoje javne rasprave gde možemo raspravljati o tome. Da uporedimo kakvo je stanje u drugim gradovima, da vidimo šta se finansira iz tih taksi i, u koliko idemo na smanjenje tog poreskog nameta, moraćemo odmah da smanjujemo rashode. Kada izbalansiramo i kada se vide efekti tog smanjivanja, onda donosimo odluku da idemo u smanjenje, da li ostaje na istom ili ćemo možda da povećamo. To je sve nešto što se radi svake godine i posebno kada su u pitanju lokalni prihodi, zahvaljujući građanskim inicijativama,  javnim raspavama kada dođu gradonačelnik i direktori javih preduzeća i kada se izloži problem, mnogo se lakše rešava", naglašava Kostić.

"Nema nikakvih prepreka da se dođe na javne rasprave. Od 15. oktobra do 15 novembra, pa i dom 1. decembra, tih mesec i po dana imamo da organizujemo javne rasprave i da otvoreno pričamo o problemima", ističe gradski većnik za budžet i finansije Bojan Kostić.

Ovaj intervju je urađen uz podršku Romskog centra za demokratiju, kao deo projekta "Javne finansije pod lupom medija i NVO", finansiranog od strane NVO Fraktal, i Evropske unije. Stavovi izneti u ovoj emisiji ne odražavaju nužno i stavove Evropske unije.

IZVOR: TV INFO PULS

Pročitano 1722 puta
 
 

Koalicija za transparentnost juga Srbije

Partizanska 9a/9

17500 Vranje

Tel. 017/420-321

email: info@ktjs.rs