sreda, 20 maj 2020 20:18

Direktorka "Pete škole" obavestila Poverenicu da će učitelja kog je diskriminisala vratiti u tu ustanovu, krajnji rok septembar

Napisao/la
Ocenite ovaj članak
(10 glasova)

 
"Direktorka OŠ 'Svetozar Marković' u Vranju, Tijana Đokić, dopisom od 26. marta obavestila je Pоvеrеnikа dа ćе pоstupiti pо dаtој prеpоruci i učitelja Мiоmirа Dејаnоvićа u škоlskој 2020/2021. gоdini iz izdvојеnоg оdelјеnjа u Dоnjеm Nеrаdоvcu prеmеstiti (tačnije vratiti; prim. aut) nа rаd u sеdištе mаtične ОŠ 'Svеtоzаr Маrkоvić' u Vrаnju", navodi se u odgovoru Poverenice za zaštitu ravnopravnosti, Brankice Janković, novinaru portala Koalicija za transparentnost juga Srbije (KTJS). Poverenica očekuje da direktorka Đokić početkom iduće školske godine dostavi dokaze o postupanju po preporuci, inače može da o njenom diskriminatornom delovanju i kršenju zakona – kako je navela u dopisu – obavestiti javnost preko sredstava javnog informisanja i na drugi pogodan način.

Direktorka Đokić je, navodi se u pismu Poverenice za zaštitu ravnopravnosti novinaru portala KTJS, 26. mаrtа оbаvеstilа Brankicu Janković о nаmеri sprоvоđеnjа оvе prеpоrukе, dok su, valja podsetiti, dоpis i mišlјеnjе sа prеpоrukоm dirеktоrki škоlе dostavljeni 26. fеbruаrа. To znаči dа је Pоvеrеnica Janković оbаvеštеna u zakonom predviđenom rоku оd 30 dаnа оd dаnа priјеmа mišlјеnjа sа prеpоrukоm.

Poverenica Janković je dalje navela da, shodno članu 40. Zakona o zabrani diskriminacije, rеšеnjе о izricаnju mеrе оpоmеnе јоš uvеk niје dоnеto, s оbzirоm dа је dаtа prеpоrukа dа sе prеmеštај izvrši nајkаsniје u škоlskој 2020/2021, kao i da je direktorka Đokić pokazala nameru i spremnost da postupi po preporuci, obavestivši Poverenicu o tome.

  

DOKAZ, NE SAMO OBEĆANJE

Učitelj Dejanović smatra da je procedura potpisivanja aneksa ugovora o radu radi njegovog povratku u matičnu "Petu školu" (što je Poverenica za zaštitu ravnopravnosti takođe navela u svojoj preporuci direktorki, kao preduslov njegovom povratku) – "razvučena", pre svega zbog vanrednog stanja koje je donedavno bilo na snazi kao posledica pandemije koronavirusa. Stoga direktorka, kako je rekao, "verovatno nije želela da rizikuje da ga pozove da potpiše aneks za vreme vanrednog stanja, jer nije htela da je i zbog toga terete"; pored već otežavajuće okolnosti u vidu mišljenja Poverenice da je prekršila tri zakona premeštajem učitelja u Donji Neradovac, o čemu je pisao portal KTJS (link: http://www.ktjs.rs/teme/transparentnost/95-direktorka-pete-skole-iz-vranja-diskriminisala-ucitelja-prekrsila-tri-zakona).

"Poverenica je rekla da direktorka treba da joj pošalje dokaze, a ne samo da je obavesti da će da postupi po preporuci. Ipak, ima vremena do septembra, videćemo. Zbog vanrednog stanja je verovatno sve odloženo. Napisala je da će direktorku proglasiti diskriminatorkom ako ne sklopi sa mnom aneks u roku od maksimalno 45 dana od dana prijema dopisa. To potpisivanje aneksa i direktorkina inicijativa delima, a ne rečima bila bi pravi pokazatelj namere da želi i da će postupiti po preporuci", rekao je Dejanović za portal KTJS.


Podsećanja radi, dopis Poverenice od 18. februara dvema stranama – direktorki i učitelju – dostavljen je 26. februara, dok je vanredno stanje u Srbiji uvedeno 15. marta (ukinuto 6. maja). To znači, sa čim je saglasan i učitelj Dejanović, da je direktorka Đokić, od dana prijema dopisa do proglašenja vanrednog stanja, imala 17 dana da sa njim potpiše aneks ugovora o radu. Tada ne bi bilo apsolutno nikakve prepreke ili otežavajuće okolnosti na koju bi direktorka mogla da se pozove, kao što je u toku vanrednog stanja bilo ograničenje kretanja, pa da joj, hipotetički, policijski čas bude razlog za nepotpisivanje aneksa i nepostupanje po preporuci Poverenice.

"I da nas nije zadesila epidemija koronavirusa, direktorka bi čekala zadnji trenutak, možda 40. ili 44. dan. Kao, ja sam nestrpljiv, pa da me drži u neizvesnosti. To je njen cilj. Ona je sad potučena i želi da se iživljava nada mnom i mojom porodicom koliko može, do zadnjeg trenutka", rekao je Dejanović.

 

Nedvojbeno je da bi trajanje policijskog časa koje je u Srbiji često bilo na snazi otežalo proces zaključenja aneksa. Ali bi se, čak i tada, procedura potpisivanja mogla sprovesti posredstvom novih tehnologija, poput elektronske pošte.

 

Dejanović rezonuje da bi direktorka Đokić, nakon okončanja vanrednog stanja "pod hitno morala da ga pozove" i sa njim potpiše aneks, "ako misli da je ne oglase diskriminatorkom, javno, u sredstvima informisanja", što je Poverenica navela kao mogućnost u preporuci.

"Važno mi je, na tome ću insistirati pre potpisivanja aneksa, da mi napiše na koje me mesto raspoređuje. Ne želim da me rasporedi u biblioteku, niti da čuvam decu u produženom boravku, već da nastavim posao učitelja koji sam u matičnoj školi obavljao 25 godina, pre nego što me je nezakonito prognala u izdvojeno odeljenje. Najkasnije septembra, kad počinje školska godina mora da se zna da li sam premešten i gde", rekao je Dejanović.

 

Portal KTJS već je izveštavao o "slučaju" Miomira Dejanovića i o tome da je Poverenica za zaštitu ravnopravnosti ustanovila je da je direktorka OŠ "Svetozar Marković", Tijana Đokić, njegovim premeštajem na drugo mesto rada prеkršilа оdrеdbе člаnа 7. Zаkоnа о zаbrаni diskriminаciје, člаnа 18. Zаkоnа о rаdu i člаnа 110. Zаkоnа о оsnоvаmа sistеmа оbrаzоvаnjа i vаspitаnjа. Poverenica Janković je tom prilikom dala preporuku direktorki Đokić "da preduzme sve mere i aktivnosti iz svoje nadležnosti radi zaključenja aneksa ugovora", kao i "da ubuduće u vršenju poslova iz svoje nadležnosti ne krši antidiskriminacione propise".

 

KOORDINATORKA PROJEKTA ILI "OSOBA ZA KONTAKT"

Dejanović je rekao da je Radovanu Cicvariću – direktoru Užičkog centra za prava deteta (UCPD) iz Užica, organizacije koja realizuje projekat "Obrazovanje za prava deteta" u vranjskoj OŠ "Svetozar Marković", gde je direktorka Đokić koordinatorka pomenutog projekta ili, kako poručuju iz UCPD-a, "osoba za kontakt" – više puta naglasio, takođe mu se obraćao i u pisanoj formi, da se njegova organizacija ponaša "kao da se ništa ne dešava".

"Direktorka ostaje koordinatorka, drži radionice deci o nediskriminaciji i toleranciji, a ona sama je diskriminatorka. Cicvarić mi je nezvanično, na Fejsbuku odgovorio da me nije diskriminisala koordinatorka, već direktorka škole. To je zamena teza i ograđivanje od problema. Rekao sam mu da je ta osoba u isto vreme i koordinator na njihovom projektu, tako da se te dve njene funkcije ne mogu posmatrati zasebno jedna od druge, samo zato što, možda, Cicvariću ne bi odgovaralo da direktorku oglase diskriminatorkom, čime bi ugled projekta 'Obrazovanje za prava deteta' bio ozbiljno doveden u pitanje", rekao je Dejanović.

On je dodao da na pismo koje je poslao Cicvariću nije dobio odgovor, a koje mu je uputio nakon što je Poverenica poslala dopis sa mišljenjem i preporukom i posle jedne Cicvarićeve objave na Fejsbuku.

"Cicvariću sam poslao odluku Poverenice čim sam je dobio. Ništa mi nije odgovorio. Ispod jedne njegove objave na Fejsbuku, u kojoj on naglašava da se bori za neka prava, napisao sam mu da treba nešto da učini povodom mog slučaja. Blokirao me je na Fejsbuku. To je sve. Ništa zvanično mi nije poslao, niti je odgovorio na moj mejl, samo me je blokirao. To su diskriminatori koji se tobože bore protiv diskriminacije", istakao je Dejanović.

 

Radovan Cicvarić, direktor UCPD-a, organizacije koja u vranjskoj OŠ "Svetozar Marković" sprovodi projekat "Obrazovanje za prava deteta", za portal KTJS kaže da Tijana Đokić – direktorka ove škole za koju je Poverenica za zaštitu ravnopravnosti utvrdila da je prekršila tri zakona premeštajem učitelja Miomira Dejanovića u izdvojeno odeljenje – nije koordinatorka tog projekta, već samo "osoba za kontakt na projektu u ime partnerske škole za komunikaciju sa projektnim timom UCPD-a".

 

Dejanović ne deli mišljenje Radovana Cicvarića i ističe da direktorka Đokić, ipak, vrši funkciju koordinatorke na projektu "Obrazovanje za prava deteta".

"Ona jeste školska koordinatorka, to je prevara. Sve što radimo, treba prvo njoj da pošaljemo da bi ona kasnije prosledila UCPD-u. To se zove koordinator, jer ta osoba, konkretno direktorka Đokić, koordiniše i usklađuje rad svih učesnika projekta. A to što Cicvarić kaže da je ona osoba za kontakt... Pa, kako bi se drugačije zvala osoba koja koordinira? Samo što on drugačiji naziv daje, inače funkcija je koordinator školski", rekao je Dejanović.

 

U dopisu UCPD-a upućenom novinaru portala KTJS dalje je navedeno da je "u skladu sa Memorandumom o saradnji predviđena obaveza škole da imenuje osobu za kontakt, što su organi škole i učinili".

"Odluka o imenovanju osobe za kontakt je u isključivoj nadležnosti organa škole, UCPD poštuje ovu nezavisnu odluku, kao što će poštovati i svaku drugu", navedeno je u dopisu udruženja iz Užica.

 

Na pitanje o tome koji je stav UCPD-a povodom odluke Poverenice za zaštitu ravnopravnosti da je direktorka Đokić diskriminisala učitelja Dejanovića, Cicvarić je rekao da je UCPD obavešten o odluci Poverenika i da "nema nikakvih primedbi na istu".

"UCPD pozdravlja rad nezavisnih institucija koje rade na zaštiti ljudskih prava. Imajući u vidu da škola ispunjava sve obaveze koje je preuzela Memorandumom o saradnji, kao i da se postižu planirani rezultati projekta, ne postoje razlozi zbog kojih bi saradnja sa školom bila preispitivana, tako da će ona biti nastavljena kako je i predviđeno", poručuju iz ove organizacije.

 

"ŠKOLSKA KOORDINATORKA, TIJANA ĐOKIĆ"

U prilog tezi da je Tijana Đokić zaista koordinatorka školskog projekta "Obrazovanje za prava deteta", govore i podaci sa sajta posvećenog upravo ovom projektu (opd.org.rs), kao i iz časopisa koji je zvaničan glasnik "Pete škole".

Tekst pod nazivom "Akcijom učeničkog parlamenta OŠ 'Svetozar Marković' u Vranju štitimo prava deteta!", autorke Aleksandre Polić, objavljen na ovom sajtu 20. maja 2019, potpisan je sa "Školska koordinatorka projekta, Tijana Đokić".

O Tijani Đokić kao veoma bitnom faktoru i nekome ko je, sva je prilika, debelo u materiji dečjih prava i ko ima znanja i veštine koje svakako prevazilaze ingerencije, znanja i veštine bilo koje "osobe za kontakt", govore i podaci u tekstu koji je takođe objavljen na sajtu posvećenom projektu "Obrazovanje za prava deteta". Tekst naslovljen sa "Realizovana obuka o pravima deteta za učenike škole 'Svetozar Marković' iz Vranja" novijeg je datuma; u pitanju je 30. mart 2020. U njemu se navodi da je direktorka Đokić "voditeljica obuke" koja je realizovana 11. marta "kao jedna od aktivnosti projekta 'Obrazovanje za prava deteta'".

O direktorki Đokić kao koordinatorki projekta "Obrazovanje za dečija prava" pisano je oktobra 2013. u časopisu "Iskrice", listu OŠ "Svetozar Marković" iz Vranja – u čiji sadržaj je novinar portala KTJS imao uvid – kada je, prema rečima Miomira Dejanovića, ova ustanova tek započinjala saradnju sa UCPD-om na projektu o dečjim pravima, a sadašnja direktorka, pored uloge koordinatorke, tada bila profesorka srpskog jezika.

Reklo bi se da je previše slučajnosti i da se prečesto Tijana Đokić, direktorka "Pete škole" u Vranju, spominje kao neko ko je na funkciji koordinatorke projekata o dečjim pravima koje je u toj ustanovi sprovodio i sprovodi UCPD.

 

Miomir Dejanović se pita zbog čega se u zaglavlju tekstova na sajtu na kome se promovišu aktivnosti projekta "Obrazovanje za prava deteta" ne navede da je Đokić "osoba za kontakt", ako je to već funkcija suštinski različita od funkcije osobe koja koordinira ili sinhronizuje rad ljudi okupljenih oko zajedničkog predmeta interesovanja.

"Može Cicvarić da se poigrava sa tim da je Tijana Đokić čas školska koordinatorka, čas osoba za kontakt, ali je ona svakako diskriminatorka uključena u projekat 'Obrazovanje za prava deteta'", rekao je Dejanović.

 

Dodao je da ne traži od Radovana Cicvarića i UCPD-a da prekinu kontakt sa školom i da ne bi bio problem da nastave da sarađuju na projektu, "ali da zamene osobu koja je trenutno na funkciji školske koordinatorke na projektu" koji sprovodi užička organizacija.

"Na blogu škole piše da je ona vodila obuku. Neće osoba za kontakt da vodi obuku, nego neko ko je umešan i uključen. Ona deci prenosi znanja o toleranciji, nediskriminaciji i ravnopravnosti. Kako može osoba koja diskriminiše da bude nečiji uzor i da prenosi znanja? A još od 2013. je školska koordinatorka. Posle je avanzovala do direktorske pozicije, ali je i dalje obavljala funkciju koordinatorke", rekao je Dejanović.

ONO PRAVO TEK SLEDI

Ukoliko bismo rezimirali sve prethodno rečeno – uzimajući u razmatranje korak koji je direktorka "Pete škole" načinila u pravcu rešavanja neizvesne sudbine učitelja Dejanovića kao naznaku njene dobre volje, iako ono pravo tek sledi – reklo bi se da je sada lopta prebačena u polje direktorke Đokić.

Presing, uporan i organizovan, koji "agresivni" Miomir Dejanović igra na poslednjoj liniji odbrane časti i kredibiliteta Tijane Đokić, samim tim i škole na čijem je ona čelu, trudi se da neutrališe i koliko-toliko onesposobi Užički centar za prava deteta – baš ta, čini se, poslednja linija odbrane koja se pod naletima inspirisanog protivnika sve više povija. Ova odbrana – koristeći se, kako Dejanović reče, "drugačijim nazivom funkcije" i "prevarom" – nemilice se trudi da otupi oštricu Dejanovićevog napada.

Da li će ovaj "agresivni" učiteljev pristup i permanentno obitavanje pred protivničkim golom dati rezultata, videćemo već početkom nove školske godine – najkasnije – kada se od direktorke Đokić očekuje da preduzme sve što je u njenoj nadležnosti, pa i moći, kako više ne bi kršila antidiskriminacione propise. To bi značilo da, najpre, sa svojim zaposlenim potpiše aneks ugovora kojim ga vraća na radno mesto učitelja; potom i da o tome obavestiti Poverenicu za zaštitu ravnopravnosti kojoj će dostaviti neophodne dokaze o učinjenom, htela to ona Ili ne. Jednostavno je: tada ne bi bilo više prostora da se veruje isključivo rečima.

Septembar je tu, približava se neumitno. Ostaje da se vidi da li će Dejanović, nezadovoljan eventualnim nečinjenjem po preporuci, nastaviti sa presingom na poslednju liniju odbrane, ili će možda preći na agresivniji pristup po čitavom terenu. Onda ni totalna ofanziva ne bi bila iznenađenje.

 

Ovaj tekst urađen je uz podršku Olof Palme International Center. Stavovi izneti u ovom tekstu ne moraju nužno odražavati stavove Olof Palme International Center.

 

Pročitano 2025 puta